Rolrechten

Dagvaardingen

Vredegerecht 0€ - 1.859,99€

Vredegerecht 1.860 €

Politierechtbank

Rechtbank van Eerste Aanleg / Rechtbank van Koophandel

Kort Geding

Beroep tegen Kort Geding

Hof van Beroep

Hof van Cassatie

Arbeidsrechtbank/Arbeidshof

30,00 EUR

40,00 EUR

40,00 EUR

100,00 EUR

80,00 EUR

160,00 EUR

210,00 EUR

375,00 EUR

Geen

Verzoekschriften

Vredegerechten en politierechtbanken

Andere rechtbanken

31,00 EUR

60,00 EUR