Buitenlandse invorderingen

(bron: UIHJ)

Dikaioma staat ook in voor uw invorderingen in het buitenland via haar lidmaatschap van Connexx.

Klik op het betrokken land om alle informatie te vinden omtrent de organisatie van gerechtelijke uitvoering en de gerechtsdeurwaarder in dat land.