Vaststellingen

Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd om vaststellingen te doen. Dit kan zowel op verzoek van magistraten, advocaten als op verzoek van particulieren.

 

Een proces-verbaal van vaststelling opgesteld door een gerechtsdeurwaarder kan als bewijsmiddel aanvaard worden, wanneer de vaststellingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder enkel betrekking hebben op zuiver materiële, zintuiglijk waarneembare feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de oorzaken en de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien en geenszins handelingen en/of bekentenissen werden uitgelokt.

 

Enkele voorbeelden:

  • plaatsbeschrijving van een onroerend goed in het kader van een huurovereenkomst, bij aanvang van bouwwerken
  • inventaris van een inboedel
  • inhoud vaststellen van SMS, website…
  • toestand vaststellen die later niet meer zal aanwezig zijn bv waterschade, foutieve uitvoering van werken…

Hij kan ook vaststellingen doen die tot de wettelijke uitoefeningen van zijn ambt behoren. Deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuigelijk kan waarnemen.

 

Dikaioma kan vaststellingen doen voor U in gans West-Vlaanderen.