Tarief

 

Wat kost de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder?
 

Het tarief voor de tussenkomsten van een gerechtsdeurwaarder is wettelijk vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 30 november 1976. Voor elke verrichting is er een vaste vergoeding of kan de vergoeding berekend worden. De kostprijs van een tussenkomst kan dus variëren naargelang de nodige verrichtingen en de complexiteit van het dossier. De gerechtsdeurwaarder moet zich strikt aan deze tarieven houden: hij kan geen hoger bedrag vragen dan wettelijk is bepaald en mag ook geen kortingen toestaan.

De kostprijs voor de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder is de officiële vergoeding voor het geleverde werk. De gerechtsdeurwaarder wordt immers niet betaald door de Belgische Staat, want hij oefent zijn beroep uit als zelfstandige.

Bovenop deze kostprijs kunnen nog verschillende belastingen (registratierechten, recht op geschriften, griffierechten, …) geheven worden. Die worden gebruikt om de werking van justitie te verbeteren. Dat verklaart waarom de totale kost voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vaak hoger is dan wat aan hem toekomt als persoonlijke vergoeding.

Als een gerechtsdeurwaarder gevraagd wordt om tussen te komen, zal U meestal ook de kosten moeten dragen (hij kan vooraf een provisie vragen). De gerechtsdeurwaarder zal wel alles in het werk stellen om ook die voorgeschoten kosten nadien terug te vorderen bij de schuldenaar. Alleen als hij een afzonderlijke en persoonlijke dienst verleent, die niet kadert in zijn verplichte gerechtelijke opdracht, zal de kost daarvan geheel voor de opdrachtgever blijven.


Koninklijk besluit dd. 30 november 1976 : klik hier voor de volledige tekst.