Als debiteur

Uw dossier / Afbetalingsplan

Uw dossier

Antwoordformulier
I.O.S.-procedure

Via de toegangscode die vemeld staat op het exploot of in de brief die U heeft ontvangen, kan U hier Uw persoonlijk dossier raadplegen en er een voorstel tot betaling formuleren.

U ontving een  aanmaning tot betaling van ons kantoor in het kader van de invordering van onbetwiste geldschulden. Wenst U een afbetalingsvoorstel te formuleren of wenst U deze vordering te betwisten?

Gemakkelijk betalen kan via het web. Ga naar uw dossier online en klik op betalen. Volg de verdere instructies op het scherm. Eenvoudiger kan niet.

Afbetalingsplan

Wenst U een afbetalingsplan in een dossier te formuleren, zonder voorafgaandelijke consultatie van Uw dossier, dan kan U ons hier een voorstel overmaken.