Deontologie

Ongeacht zijn bijzonder statuut, is de gerechtsdeurwaarder onderworpen aan een geheel van professionele regels. Als hij deze regels overtreedt, kan hij gesanctioneerd worden.

a. Op tuchtrechtelijk vlak

Een gerechtsdeurwaarder is onderworpen aan een specifiek tuchtrechtelijk regime. Als U te maken hebt met een gerechtsdeurwaarder die de rechts- of gedragsregels niet naleeft, kan U daarvoor een klacht indienen. Dit kan gebeuren op twee wijzen:

 

1. behandeling van klachten op arrondissementeel niveau

U kan klacht neerleggen bij de arrondissementskamer van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de betreffende gerechtsdeurwaarder instrumenteert.

 

2. behandeling van klachten op het niveau van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

U kan rechtstreeks klacht neerleggen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.


b. Op burgerrechtelijk of strafrechtelijk vlak

Een gerechtsdeurwaarder kan ook burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Hij kan dus, onafhankelijk van een lopende tuchtprocedure, voor een Belgische rechtbank gebracht worden.