Particulieren

Wat kunnen we betekenen voor u?

Een particulier kan zich rechtstreeks tot een gerechtsdeurwaarder wenden voor allerhande zaken.

Voorbeelden zijn de invordering van een onderhandse schuld, een vaststelling van een feitelijke toestand, ….