Overheid

Wat kunnen we betekenen voor u?

De Overheid is de grootste invorderaar van onbetaalde schulden in België. Op alle niveau’s, vanaf de gemeentelijke en stedelijke invorderingen met fiscale en niet-fiscale invorderingen en GAS boetes, over de Provincie tot de Gewestelijke via Vlabel en Federale Overheid met FOD Financiën.

 

De overheid heeft meestal de bevoegdheid om haar eigen dwangbevel op te maken, zonder zich tot een Rechtbank te moeten wenden. Tegen dit dwangbevel is steeds verzet of beroep mogelijk bij de Rechtbank.